Online Jobb Agyféltekés Tanfolyamok

Most egy kicsit másfajta portrérajzolási módszert mutatok, mint a megszokott. Ezt a módszert Leonardo Da Vinci alkalmazta, az ő segédvonalai szerint fogunk haladni.

1., A rajzlapot állítsuk álló helyzetbe. Rajzoljunk egy függőleges segédvonalat a lap közepére, majd a köré egy négyzetet úgy, hogy annak közepe valamivel a rajzolap középpontja fölé kerüljön.

Az arc vonásai ezen a négyzeten belülre fognak esni.

2., Rajzoljuk meg a szemöldökök íveit úgy, hogy azok felső szélei érintsék a négyzet tetejét

Rajzoljuk meg az áll felső görbületét úgy, hogy alulról érintse a négyzet alját, ahogy a képen is látod. A szemöldökök felett egy négyzetnyi távolságban rajzoljuk meg a fejtető ívét.

Jelöljük meg a két szem külső szögletét a négyzet oldalélén, a mellékelt ábra szerint.

3., Egy kis pöttyel jelezzük a két szem belső szögletét is, kicsivel alacsonyabban, mint a külső szögletek esetében. ( A két szem közötti távolság megegyezik a szem szélességével).

A középvonalon jelöljük be az orrhegyet, a négyzet magasságának egyharmadánál. Húzzuk meg a szemgödrök csontos alsó ívét, nagyjából az orrhegy és a négyzet teteje közti távolság felénél.

Két rövid függőleges vonallal jelöljük be az orrnyerget. Rajzoljuk meg az ajkak találkozási pontját, félúton az orrhegy és az áll íve kzött.

4., Rajzoljuk meg kétoldalt a száj szögletét, a négyzet oldalától egynegyednyi távolságra befelé. A szemöldökök csúcsából kiindulva húzzunk két rézsutos segédvonalat a szájszögletekbe.

Rajzoljuk meg az ajkak közti vonal görbületét, amely egy szárnyaló madárra emlékeztet. Az ajkak legfelső és legalsó vonalát csak a száj középzónájában húzzuk meg teljesen.

A belső szemzugok pontjából húzzunk két függőleges párhuzamost, amelyek kijelölik az orrcimpák széleit. (Az orr itt a legszélesebb, éppen egy szemszélességnyi.)

Rajzoljuk meg az orrcimpák íveit (az orrhegy fölött) úgy, hogy az irányváltoztatások helyét kihagyjuk. A négyzet alatt jelöljük be az áll alsó görbéjét.

5., A négyzet jobb és bal alsó sarkaiból kiindulva húzzunk két részutos egyenest felfelé úgy, hogy érintsék a száj két végpontját, az orrhegynél keresztezzék egymást, és a szemközti szemgödrök alsó ívét érintve érjenek túl a négyzet oldalélein. Ezen egyenesek felső végpontja jelöli ki a fülek magasságát. Lehet, hogy ekkor kicsit igazítanunk kell a rajzon, hogy az új segédvonalakhoz képest minden a helyére kerüljön.

Rajzoljuk meg a füleket, ugyanolyan hosszúak, mint az orr. A vonalak maradjanak halványak, mert a fülek eléggé hátul állnak, s csak a két fülcimpa van kicsivel előrébb.

Húzzuk meg a pofacsontok alsó széleit az ábrán látható módon. Rajzoljuk meg a felső szemhéjíveket úgy, hogy az írisz fölött legyenek a legszélesebbek. Az ívek görbülete kifelé nagyobb. Ezután rajzoljuk meg az alsó szemhéjakat is, de csak finoman, a közepüket inkább kihagyva.

Jelöljük be a szemgolyók (szivárványhártyák) körívét oly módon, hogy majdnem érintsék az alsó szemhéjat és a részutos segédvonalakat.

Ha szükséges, korrigáljuk a rajzunkat, például a szemöldöknél. Rajzoljuk meg mindkét oldalon az orrcimpáktól eredő ráncot.

A négyzet függőleges oldaléleit lefelé meghosszabítva kijelöljük a nyak helyzetét. Rajzoljuk meg kétoldalt a halánték kontúrjait. A kerekség érzékeltetése érdekében a vonalak szaggatottak legyenek, s ne érjenek össze a fejtető ívével. A fej külső széleit a négyzet oldaléleihez képest elegendő távolságra, kb. egy szemszélességnyire kell meghúzni, vagyis a szemöldökök vonalában a fej körülbelül öt szemszélességnyi.

A négyzet oldalain kívül húzzuk meg az orca ívelt vonalait úgy, hogy azok a négyzet alsó sarkaiba fussanak. Az orcák alsó pontjait egy-egy ív segítségével kössük össze az áll görbéjével, majd egy szélesebb hajlásszögű görbével az áll vonala alatt rajzoljuk meg a tokát.

6., A mintarajzon a fény jobb fentről érkezik, így az arc bal oldala van árnyékban (szemből nézve a képet). Eszerint finomítsunk mi is a rajzunkon. Kezdjük a szemgödrök kidolgozásával. Halványan érzékeltessük azt a teret, amit elfoglalnak a szemöldökök és a pofacsont kidudorodó vonala között. E területe aranymetszésében találhatók a pupillák.

Az, hogy mennyi látható az íriszből és a pupillából, az az egyén arckifejezésétől függ. Részlegesen töltsük ki a pupillák kerek foltját. Ne satírozzuk teljesen sötétre!

Sötétítsük és vastagítsuk meg a felső szemhéjjon a szempillák vonalát. A vonal erőssége a belső szemzug felé haladva csökkenjen, ugyanakkor kifelé érjen túl a szem külső sarkán. Árnyékoljuk a szemgolyót ott, ahol a rálógó szemhéjjak és a szempillák beárnyékolják. Ez lesz az arc egyik legsötétebb pontja.

A teljes szemgödör halvány bevonalkázásával Leonardonak sikerült elérnie, hogy a szemek valóban gödrükben ülőknek tűnjenek, a föléjük boruló szemöldökök alatt. Párhuzamos egyenesekkel halványan árnyékoljuk mi is a rajzunknak ezt a részét.

A szemöldökök alatt kicsit erősebben is meghúzhatjuk az árnyékoló vonalakat, a szemgödör alját pedig változó irányú vonalkázással nyomatékosíthatjuk.

Alulról erősítsük meg az orrcimpa kontúrját és az ornyílást, ahogy az ábrán is látható, ezáltal az orrhegy látszólag előreugrik. Arnyékoljuk az orr egyik oldalát, valamint az orrhegy és az orrcimpa alatti területet, de a visszavert fény keskeny csíkját hagyjuk bevonalkázatlanul. Árnyékolással erősítsük meg a cimpák melletti mély ránc barázdáját.

Finomítsunk még egy kicsit Leonardo-módra: árnyékoljuk az áll és a felső ajak alatti részeket, az orcák bemélyedéseit, valamint a jobb fület és a halántékot. Érzékeltessük néhány vonallal a homlok és a szemöldök kidudorodását. A visszavert fény sávjának szabadonhagyásával segíthetünk megformálni az állat. Pár halvány vonalkával jelezzük az orr alatti kis gödröt. Erősítsük meg az ajkak közti rés vonalát és a szájszöglet ráncait is. Csak a felső ajkat árnyékoljuk, mert az alsóra éppen rávetül a fény.

Igazából ennyi lenne ez a gyakorlat. Ha van kedved, akkor még finomíthatsz a rajzon, kiradírozhatod a segédvonalakat, finomíthatsz az árnyékokon stb.

Ez egy tanulmányraj, amivel a fej arányait, távolságokat, szabályokat ismerheted meg. Ezeket felhasználhatod bármilyen portrérajz elkezdéséhez.

Remélem kipróbájátok és sokat tanultok belőle ti is! 🙂

Tanulj meg a nulláról élethűen rajzolni. A távolság mostantól nem akadály. -> Online Jobb Agyféltekés Rajztanfolyam

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Színes Jobb Agyféltekés Tanfolyam
Kategóriák